top of page
Surgeons in Operating Room

VÍCE VÝHOD PRO NEMOCNICE

SNÍŽENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ PÉČE

KOMPLEXNĚJŠÍ ŘEŠENÍ KLINICKÝCH A EKONOMICKÝCH TÉMAT

Nekupujte součástky za nejnižší cenu. Dopřejte si komplexní a kvalitní řešení Vašich potřeb.

3 kroky ke změně

Nastartujte kvalitu nákupu zdravotnických prostředků i na Vašem pracovišti. (Zdroj: MedTech Europe, BCG)

1   Sestavte tým pracovníků, kteří se budou aktivně věnovat VBP. Nastavte pravomoci.

2   Stanovte VBP přístup jako prioritu a odstartujte pilotní projekt, kterým si začnete osvojovat nové dovednosti.

3   Budujte a dále rozvíjejte interní zkušenosti a dovednosti.

VALUE BASED PROCUREMENT (VBP) je jedinečné řešení nákupu se zohledněním kvality. Poskytovatelům péče přináší VBP nejen kvalitní zdravotnické prostředky, ale především novou hodnotu a komplexní řešení péče při současném zajištění efektivity vynakládaných prostředků. Kategorie zdravotnických prostředků a technologií čítá více než 500 000 položek a je časově velmi náročné udržovat si přehled o aktuální nabídce trhu. Při svých úvahách mohou poskytovatelé péče přesunout část odpovědnosti za řešení konkrétní problematiky na výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků a společně usilovat o nalezení optimálního řešení. Poskytovatelům péče se prostřednictvím principů VBP otevírá cesta k vysoce specializovanému know-how dodavatelů. Vynaložené úsilí se vrátí v podobě řešení, které je přesně šito na míru poskytovateli. Podpora inovací a odpovědného zadávání. Dialog je klíčovou esencí pro dosažení kvality.

Pomůžeme Vám identifikovat skutečné nákupní potřeby a rozvíjet úvahy o kvalitě nákupu

Předběžná tržní konzultace
Semináře
bottom of page