top of page

SPOLEČNĚ MŮŽEME RŮST RYCHLEJI

INSPIRUJME SE A SDÍLEJME ZKUŠENOSTI

VYVARUJME SE CHYB

POCHOPME POTŘEBY PROTISTRANY

Nebuďte na to sami. Již ve dvou to jde lépe a nás je mnohem více!

Výhody členství v Klubu expertů IKNZ

Nastartujme kvalitu nákupu zdravotnických prostředků.

ČLENSTVÍ ZDARMA

1   Každý měsíc moderované on-line setkání odborníků na nákup zdravotnických prostředků a technologií. Host. Sdílení zkušeností. Diskuse.

2   Přístup do členské sekce, kde jsou k dispozici metodické postupy, kontrolní listy, případové studie. Video archiv uskutečněných on-line setkání. Členskou sekci pravidelně aktualizujeme. Máme v plánu rozšířit sekci o video rozhovory s těmi z Vás, kteří jste již úspěšně realizovali tendr v duchu VBP. 

3   Přednostní právo k registraci na exkluzivní setkání, které pořádáme 1x ročně specificky k problematice VBP. Sdílení zkušeností. Prezentace realizovaných výběrových řízení s kvalitativními prvky. Hosty jsou zástupci českých poskytovatelů péče, plátců a dodavatelů. Pravidelně zveme i zahraniční hosty. 

4   Networking. Nejste v tom sami. Pomůžeme Vám seznámit se s podobně laděnými průkopníky a můžete navázat individuální spolupráci.

Nabídka členství v Klubu expertů IKNZ
pro zástupce nemocnic a domovů pro seniory

ON-LINE KLUBOVÁ SETKÁNÍ (networking, sdílení zkušeností, diskuse nad praktickými aspekty nákupu kvality), BRAINSTORMING (nástrahy praxe, inspirace pro tvorbu check listů, nástroje pro praxi)

 

WEBINÁŘ S HOSTEM (příspěvek na stanovené téma a příležitost pro diskusi s hostem na konkrétní aspekty z praxe)

 

PROČ KVALITA V TENDRECH

– definice kvality jako nejlepší hodnoty za peníze

– přínos pro nemocnici, pacienty, systém

– uvedení hodnotových principů do praxe

 

KNIHOVNA

– sady použitých kvalitativních kritérií (zaměřeno na nákup zdravotnických prostředků - rukavice, kanyly, inkontinence,...)

– XLS nástroj pro nastavení kvalitativních kritérií

– sborník případových studií

 

NEWSLETTER (co se děje v oblasti veřejných zakázek v ČR a EU)

 

SIMULAČNÍ HRA (vzorové vytváření hodnoticího dotazníku)

bottom of page