SPOLEČNĚ MŮŽEME RŮST RYCHLEJI

INSPIRUJME SE A SDÍLEJME ZKUŠENOSTI

VYVARUJME SE CHYB

POCHOPME POTŘEBY PROTISTRANY

Nebuďte na to sami. Již ve dvou to jde lépe a nás je mnohem víc!

Klub expertů IKNZ

Výhody členství v Klubu expertů IKNZ

Nastartujme kvalitu nákupu zdravotnických prostředků.

1   Každý měsíc moderované on-line setkání odborníků na nákup zdravotnických prostředků a technologií. Host. Sdílení zkušeností. Diskuse.

2   Přístup do členské sekce, kde jsou k dispozici metodické postupy, kontrolní listy, případové studie. Video archiv uskutečněných on-line setkání. Členskou sekci pravidelně aktualizujeme. Máme v plánu rozšířit sekci o video rozhovory s těmi z Vás, kteří jste již úspěšně realizovali tendr v duchu VBP. 

3   Přednostní právo k registraci na exkluzivní setkání, které pořádáme 1x ročně specificky k problematice VBP. Sdílení zkušeností. Prezentace realizovaných výběrových řízení s kvalitativními prvky. Hosty jsou zástupci českých poskytovatelů péče, plátců a dodavatelů. Pravidelně zveme i zahraniční hosty. 

4   Networking. Nejste v tom sami. Pomůžeme Vám seznámit se s podobně laděnými průkopníky a můžete navázat individuální spolupráci.

Pokud máte zájem o členství v Klubu expertů MEDTECH, napište nám. Roční poplatek za členství je 5 000 Kč včetně DPH.