top of page

Plánované webináře

  • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ORIENTOVANÉ NA VÝSLEDKY POSKYTOVANÉ PÉČE
    st 08. 2.
    Webinář
    NÁKUP ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ. PŘÍKLADY Z PRAXE. Příklady úspěšně realizovaných veřejných zakázek na zdravotnické prostředky s důrazem na výsledky poskytované péče. KRÁTKODOBÁ ÚSPORA ZNAMENÁ DLOUHODOBÝ NÁKLAD.

Záznam webináře VBP KLUB
ze dne 26.7.2022

bottom of page