top of page
Data on a Touch Pad

KVALITA
UDRŽITELNOST
EFEKTIVITA

SPOKOJENOST

Promítněme společně kvalitu do nakupování zdravotnických prostředků!

INSTITUT KVALITY NÁKUPU VE ZDRAVOTNICTVÍ (IKNZ) usiluje o zavádění kvalitativních prvků do výběrových řízení při nákupu zdravotnických prostředků a technologií. Informační platforma IKNZ poskytuje veškeré know-how, které jsme formulovali za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, asociace CzechMed a za laskavé pomoci evropské asociace MedTech Europe.

VALUE BASED PROCUREMENT je jedinečné řešení nákupu se zohledněním kvality. Poskytovatelům péče přináší VBP nejen kvalitní zdravotnické prostředky, ale především novou hodnotu a komplexní řešení péče při současném zajištění efektivity vynakládaných prostředků. Kategorie zdravotnických prostředků a technologií čítá více než 500 000 položek a je časově velmi náročné udržovat si přehled o aktuální nabídce trhu. Při svých úvahách mohou poskytovatelé péče přesunout část odpovědnosti za řešení konkrétní problematiky na výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků a společně usilovat o nalezení optimálního řešení. Poskytovatelům péče se prostřednictvím principů VBP otevírá dodatečná časová kapacita a přístup k vysoce specializovanému know-how dodavatelů. Vynaložené úsilí se vrátí v podobě řešení, které je přesně šito na míru poskytovateli. Dialog je klíčovou esencí pro dosažení kvality.

Děkujeme našim partnerům.

Snímek obrazovky 2018-08-23 v 17.28.47.p
Snímek obrazovky 2018-08-23 v 17.44.54.p
Logo.jpg
medical_tribune_logo.png

Expertní tým na

Ministerstvu zdravotnictví ČR

Cílem je vytvoření jednotné metodiky pro efektivní nákup SZM se zohledněním kvality. Vytvoření platformy 

pro sdílení „Best practice“. Diskutované priority:

 

  1. Příprava tendru – stanovení potřeby, určení způsobu nákupu, nákupní metody, testování vzorků produktů – kdy zvolit jakou metodu, jak provést hodnocení vzorků, diskuse se stakeholdery

  2. PTK – jak správně realizovat, zákonné náležitosti, možnosti

  3. Efektivní stanovení kvalitativních parametrů – kolik % by měla být kvalita v daném případě? – case studies

  4. Zadávací dokumentace – unifikace, konzistence

  5. Contract management – jak správně nastavit smlouvu, závazky z ní plynoucí, penále, risk sharing, změna závazku po uzavření smlouvy

  6. Nahodilé nákupy, nákupy opakující se/trvalého charakteru, sdružené nákupy

  7. Přístrojová technika a její specifika

  8. Příklady dobré praxe (lokální i zahraniční)

Light Bulb Icon
Snímek obrazovky 2018-08-23 v 17.28.47.p
Snímek obrazovky 2018-08-23 v 17.44.54.p

8 Společných úkolů na cestě ke skutečné hodnotě

Nastartujte kvalitu nákupu zdravotnických prostředků i na Vašem pracovišti. (Zdroj: MedTech Europe, BCG)

SPOLEČNÉ ÚKOLY

1   Posun v uvažování o nákupu zdravotnického prostředku jako o součástce k hledání koncepčního řešení s přidanou hodnotou.

2   Nastartartovat spolupráci a sdílení zkušeností. Měřit a sdílet informace o klinické praxi. Usilovat o přínos pro pacienty. Uvažovat o věcech v širčích souvislostech - sledovat celkové náklady péče v dlouhodobém horizontu.

3   Hledání řešení šitých na míru konkrétních bolestivých oblastí českého zdravotnictví.

ÚKOLY POSKYTOVATELŮ

4   Identifikovat kritické problémy klinické praxe prostřednictvím měření a hodnocení výstupů. Nastartovat úsilí k optimalizaci poskytované péče, odstranění duplicit, zefektivnění cesty pacienta systémem zdravotní péče.

5   Integrovat dodávku péče napříč systémem.

ÚKOLY

DODAVATELŮ

6   Formulovat a hledat skutečnou hodnotu, kterou jednotlivá řešení přináší poskytovatelům.

7   Zajistit dlouhodobé ocenění konkrétní inovace.

8   Snížit R&D cyklus díky spolupráci s poskytovateli na konkrétních klinických řešeních.

ZVEME VÁS NA PRAVIDELNÉ ON-LINE SETKÁNÍ NÁKUPČÍCH

Kdy: 22. 10. 2020 ve 14 hod. 

Kde: platforma ZOOM - registrujte se ZDE (pošleme Vám link na setkání)

 

Moderované setkání bude na téma předběžná tržní konzultace (PTK). Jaké jsou nesporné výhody PTK? Jaký zvolit postup? Kdy je nejpřínosnější k PTK přistoupit? Co je potřeba připravit? Praktické tipy.

Očekávaná délka setkání 60 minut.

bottom of page