top of page
Institut kvality nákupu ve zdravotnictví

KVALITA
UDRŽITELNOST
EFEKTIVITA

SPOKOJENOST

Promítněme společně kvalitu do nakupování zdravotnických prostředků!

Snímek obrazovky 2021-05-26 v 18.20.09.
No events at the moment

Pojďme diskutovat a sdílet

zkušenosti o kvalitě nákupu zdravotnických prostředků.

INSTITUT KVALITY NÁKUPU VE ZDRAVOTNICTVÍ (IKNZ) usiluje o zavádění kvalitativních prvků do výběrových řízení při nákupu zdravotnických prostředků a technologií. Informační platforma IKNZ poskytuje veškeré know-how, které jsme formulovali za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, asociace CzechMed a za laskavé pomoci evropské asociace MedTech Europe. Představujeme unikátní prostor pro sdílení zkušeností a diskusi.

VALUE BASED PROCUREMENT (VBP) je jedinečné řešení nákupu se zohledněním kvality. Poskytovatelům péče přináší VBP nejen kvalitní zdravotnické prostředky, ale především novou hodnotu a komplexní řešení péče při současném zajištění efektivity vynakládaných prostředků. Kategorie zdravotnických prostředků a technologií čítá více než 500 000 položek a je časově velmi náročné udržovat si přehled o aktuální nabídce trhu. Při svých úvahách mohou poskytovatelé péče přesunout část odpovědnosti za řešení konkrétní problematiky na výrobce a dodavatele zdravotnických prostředků a společně usilovat o nalezení optimálního řešení. Poskytovatelům péče se prostřednictvím principů VBP otevírá přístup k vysoce specializovanému know-how dodavatelů. Vynaložené úsilí se vrátí v podobě řešení, které je přesně šito na míru poskytovateli. Podpora inovací a podpora odpovědného zadávání. Dialog je klíčovou esencí pro dosažení kvality.

Děkujeme našim partnerům.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Value Based Procurement
CzechMed
MedTech Europe
Medical Tribune

Expertní tým na

Ministerstvu zdravotnictví ČR

Cílem je vytvoření jednotné metodiky pro efektivní nákup SZM se zohledněním kvality. Vytvoření platformy 

pro sdílení „Best practice“. Diskutované priority:

 

  1. Příprava tendru – stanovení potřeby, určení způsobu nákupu, nákupní metody, testování vzorků produktů – kdy zvolit jakou metodu, jak provést hodnocení vzorků, diskuse se stakeholdery

  2. PTK – jak správně realizovat, zákonné náležitosti, příležitosti

  3. Efektivní stanovení kvalitativních parametrů – kolik % by měla reprezentovat kvalita v hodnotících parametrech konkrétní zakázky, aby měla možnost ovlivnit výsledek výběrového řízení? – case studies

  4. Zadávací dokumentace – unifikace, konzistence, stručnost, podpora inovací

  5. Contract management – jak správně nastavit smlouvu, závazky z ní plynoucí, penále, risk sharing, změna závazku po uzavření smlouvy

  6. Nahodilé nákupy, nákupy opakující se/trvalého charakteru, sdružené nákupy

  7. Přístrojová technika a její specifika

  8. Příklady dobré praxe (lokální i zahraniční)

Expertní tým na Ministerstvu zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR

8 Společných úkolů na cestě ke skutečné hodnotě

Nastartujte kvalitu nákupu zdravotnických prostředků i na Vašem pracovišti. (Zdroj: MedTech Europe, BCG)

SPOLEČNÉ ÚKOLY

1   Posun v uvažování o nákupu zdravotnického prostředku jako o procesu hledání koncepčního řešení s přidanou hodnotou.

2   Nastartartovat spolupráci a sdílení zkušeností. Měřit a sdílet informace o klinické praxi. Usilovat o přínos pro pacienty. Uvažovat o věcech v širších souvislostech - sledovat celkové náklady péče v dlouhodobém horizontu.

3   Hledání řešení šitých na míru konkrétních bolestivých oblastí českého zdravotnictví.

ÚKOLY POSKYTOVATELŮ

4   Identifikovat kritické problémy klinické praxe prostřednictvím měření a hodnocení výstupů. Nastartovat úsilí k optimalizaci poskytované péče, odstranění duplicit, zefektivnění cesty pacienta systémem zdravotní péče.

5   Integrovat dodávku péče napříč systémem.

ÚKOLY

DODAVATELŮ

6   Formulovat a hledat skutečnou hodnotu, kterou jednotlivá řešení přináší poskytovatelům.

7   Zajistit dlouhodobé ocenění konkrétní inovace.

8   Snížit R&D cyklus díky spolupráci s poskytovateli na konkrétních klinických řešeních.

bottom of page