top of page
Search

Předběžná tržní konzultace významně šetří čas!

Updated: May 24, 2021

Institut kvality nákupu ve zdravotnictví (IKNZ) doporučuje vyzkoušet předběžnou tržní konzultaci. Čas věnovaný přípravě zadávací dokumentace nejen významně šetří čas v průběhu realizace veřejné zakázky, ale i zajistí, že výsledné plnění uspokojí primární záměr zadavatele a přinese efektivní řešení. Předběžná tržní konzultace je o dialogu mezi zadavatelem a dodavateli. Slouží primárně k objasnění záměru zadavatele a upřesnění potřeb, které má zadávací řízení naplnit. Opravdový dialog může přinést nové pohledy a upozornit na možné způsoby řešení. Poukázat na případná rizika. A to všechno ještě včas, protože nebyla vypsána veřejná zakázka. Je zde tedy prostor pro případnou úpravu zadávacích podmínek. Potenciální dodavatelé mají prostor zeptat se na nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a upozornit na možné technické komplikace. Potenciál předběžné tržní konzultace ve zdravotnictví – v porovnání s jinými odvětvími průmyslu – je stále ještě podceňován.


Předběžná tržní konzultace může nabídnout řešení dosud nezodpovězených otázek. Může efektivně poradit s formulací zadávacích kritérií, aby splňovaly požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v oblasti podpory inovací, sociální a environmentální odpovědnosti. Prostředí zdravotnických prostředků je charakteristické svou dynamičností a inovativností. Není v silách jednoho člověka usledovat všechny novinky napříč odvětvím – zvláště, když se jedná o kategorii čítající na 300 000 položek. Není nutné vymýšlet kritéria od stolu. V tomto případě nám může předběžná tržní konzultace být velkým pomocníkem.


"Předběžná tržní konzultace je úžasnou příležitostí pro obě strany zakázky – tedy pro zadavatele i dodavatele. Zadavatel získá aktuální informace z trhu a dodavatel může zadavateli vysvětlit, jaké možnosti na trhu má. Zadavatel se spojí se znalostí dodavatele a může lépe definovat, co od nákupu očekává a potřebuje. Opět je to však otázka času. Kvalitní předběžnou tržní konzultaci nevytvoříte za týden. Ale když jí prostor dáte, vyplatí se několikanásobně", upozorňuje Mgr. Kateřina Koláčková, ředitelka společnosti OTIDEA.

Proč bych měl využít předběžnou tržní konzultaci?


V úvodu je potřega zmínit, že se jedná o zcela legální praxi podloženou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). § 33 ZZVZ upřesňuje, že zadavatel je oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž. § 211 odst. 1 se použije obdobně.


Pojďme zmínit alespoň některé výhody, které plynou z realizace PTK:

1/ Poznám okruh možných dodavatelů a jejich zájem či nezájem o mou připravovanou zakázku.

2/ Dodavatelé mají možnost poznat mě, mé záměry a cíle.

3/ Získám potřebné informace tam, kde neznám. Ať se nám to líbí nebo ne, dodavatelé mají detailní informace, znalosti a zkušenosti z oblasti, které se věnují. Můžeme tak získat důležité know-how a informace z první ruky.

4/ Zjistím možnou odezvu trhu na mé potřeby. Žijeme v dynamickém a inovativním prostředí. Na základě mých informací má trh potřebné informace o tom, co skutečně potřebuji. Má možnost na podněty reagovat a přijít s řešením šitým přesně na míru.

5/ Ověřím si přiměřenost mých požadavků.

6/ Předejdu případným námitkám proti zadávacím podmínkám.

7/ Ušetřím čas. Předejdu dotazům v průběhu zadávacího řízení.


O předběžné tržní konzultaci můžeme smýšlet jako o investici. Praktické zkušenosti ukazují na úspory v několika oblastech. Úspora času v průběhu zadávacího řízení. Čas věnovaný nastavení hodnotících kritérií a způsobu jejich hodnocení umožňuje automatizovat proces zadávacího řízení. Díky tržnímu dialogu všichni rozumí Vašim prioritám a zadání. Eliminuje se vyřizování námitek a dotazů v průběhu zadávacího řízení. Důležitým bodem je úspora financí. Chovám se jako řádný hospodář, protože poptávám takové řešení, které je přesně v souladu s mou potřebou. Hledám maximální hodnotu za peníze, které jsem ochoten investovat.Pokud se rozhodnete vyzkoušet předběžnou tržní konzultaci, nezapomeňte na § 36 odst. 4 ZZVZ , který říká: "Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace z PTK, je zadavatel povinen tyto informace označit, identifikovat účastníky PTK a sdílet podstatný obsah PTK".


Doporučení pro praktickou realializaci předběžné tržní konzultace ZDE.


26 views0 comments

Comments


bottom of page