top of page
Search

Veřejné zadávání s prvky kvality ve zdravotnictví

Updated: Jun 1, 2021

Zahraniční praxe zadávání veřejných zakázek na základě hodnoty ukazuje, že může pomoci řešit některé z hlavních výzev, kterým čelí současné systémy zdravotnictví - demografická situace, rostoucí počet chronických pacientů nebo tlak na náklady.


Neúčinné vynakládání finančních prostředků vede ke zvyšování výdajů ve zdravotnictví, zatímco výsledky, výkon a kvalita péče se mohou zhoršovat. To je neudržitelný trend, který vyžaduje nový přístup.


"Předkládáme Vám materiál, který chce povýšit nákupní taktiky na strategický nástroj rozvoje kvality zdravotní péče."

Zadávání veřejných zakázek v tomto směru může hrát ústřední roli díky strategii, která bude odměňovat výslednou hodnotu, přínos péče a kvalitu. V tomto případě získává zadávání veřejných zakázek strategickou roli v podpoře inovací a nastavení kvality péče.

Value-Based Procurement je přístup upřednostňující dialog a výběr na základě předem definované hodnoty. Úspěšné zavedení přístupu orientovaného na hodnotu vyžaduje podporu na vysoké úrovni. Klíčové je nalezení společného zájmu a podpory mezi managementem nemocnice, týmem pro zadávání zakázek i zdravotnickými specialisty. Vytváříme prostor, kde je možné podělit se o své poznatky, volně se inspirovat zahraniční praxí a sdílet nástroje, které pomáhají v realizaci. Institut kvality nákupu ve zdravotnictví (IKNZ) chce pomoci vytvářet dialog mezi všemi účastníky zdravotního systému, kteří se spolupodílejí na nákupu a realizaci zdravotní péče. Ať už jde o pacienty, poskytovatele péče, plátce, výrobce a distributory, či zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR.


Jak poznamenal prof. Rifat Atun z Harvardské univerzity: "Není otázkou zda, ale jak rychle jsme schopni přejít na hodnotový přístup k nákupu."

Brožura ke stažení zde: https://bit.ly/3vGBfwm


40 views

Comments


bottom of page