top of page
Search

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY NÁKUPU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ S PRVKY KVALITY – záznam webináře

Dnešní pozvání do diskusního panelu k tématu veřejných zakázek orientovaných na kvalitu přijali Alena Ševčíková (Nemocnice Nové Město na Moravě) a Matěj Novák (FN Plzeň). Záznam webináře ZDE. Diskuse se soustředila na praktické zkušenosti s nákupem zdravotnických prostředků při využití kvalitativních kritérií. Jak formulovat kvalitativní parametry? Jaké nástroje máme pro jejich identifikaci? Jaké jsou výhody a rizika jednotlivých přístupů k hodnoticím parametrům?


Hodnocením nabídek máme na mysli proces, při kterém jsou uplatňovány předem definované metody a způsoby s cílem dosáhnout účelného, efektivního a hospodárného plnění. Jinak řečeno, kdy dojde k naplnění zásad "3E". Kritériem označujeme měřítko pro srovnávání, tedy hledisko pro posuzování vlastností. Z hlediska veřejných zakázek jde o nástroj pro hodnocení nabízeného plnění. Jak formulovat kvalitativní kritéria na jednotlivé zdravotnické prostředky?

Toto je jeden z nejčastějších dotazů, který se k nám dostává. Když si představíme pestrost a šíři kategorie zdravotnických prostředků a rychlost inovací, které se vstupují na trh, neexistuje univerzální odpověď. Přesto existuje rada, která pomůže s definicí parametrů.


Základem je spolupráce s odborníky uvnitř týmu, kteří s daným výrobkem pracují. Jaké jsou jejich zkušenosti? Jaké parametry považují za funkční základ? Na co si dát z jejich praxe pozor? Jakým způsobem výrobek ovlivňuje výsledky poskytované péče? Pokud hraje významnou roli, jaké parametry ovlivňuje a jak se dají měřit? Existují měření, která by se dala využít pro formulaci zadávacích podmínek? Něco jako zlepšit parametr X o určitý počet procent.


Významným zdrojem informací vně organizace jsou výrobci či distributoři zdravotnických prostředků. Abyste dostali co možná nejvíce ucelený obrázek, zorganizujte předběžnou tržní konzultaci. Forma je poměrně variabilní, záleží kolik máte času a o jaký druh informací máte zájem. Připravte si předem popis poptávaného řešení, cíle, které by měl nákup naplnit, otázky a okruhy, o kterých budete chtít s dodavateli diskutovat. Můžete uspořádat společné setkání vybraných členů nákupního týmu (zástupci nákupu, odborný zdravotnický personál, ekonom, právník) se zástupci vybraných dodavatelů či distributorů zdravotnických prostředků a technologií. Forma může být prezenční či on-line. Důležité je, aby o setkání vznikl písemný záznam – kdo byl přítomen a jaká témata byla diskutována. Hlavní výhodou je efektivní způsob sdílení potřebných informací mezi všemi účastníky na jednom místě v jeden čas. Všichni dostanou stejné informací a mají možnost se doptat. Můžete zvolit i sérii setkání s jednotlivými dodavateli samostatně. Tato forma je sice časově náročnější, ale umožní Vám jít do větší míry detailu.


Jaké možnosti pro hodnocení máme k dispozici?

Konkrétní příklady hodnoticích kritérií a způsobu hodnocení uvedli naši řečníci a můžete si je poslechnout v záznamu webináře nebo přečíst v prezentacích ZDE.


V zásadě máme k dispozici dvě formy parametrů – počitatelné a nepočitatelné. Zažitá terminologie objektivní a subjektivní je zavádějící, protože objektivní a přezkoumatelné musí být ve finále všechny parametry. Mezi počitatelné řadíme číselné a hodnotové – vše, co se dá vyjádřit čísly nebo slovním popisem. Naopak nepočitatelné již z podstaty názvu nemají deklarovanou číselnou hodnotu. Do této kategorie patří parametry, které můžeme posoudit smysly – zrak, hmat, sluch, chuť, čich, vnímání. Pokud součástí výběru je i poskytnutí vzorků, bude jejich hodnocení patřit do této kategorie. Posuzování uživatelského komfortu nebo snadnost manipulace s výrobkem při výkonu.


Způsob hodnocení definovaných parametrů musí být předem uveden, aby bylo všem účastníkům jasné, jakým způsobem budou jednotlivé nabídky posuzovány. Stanovené parametry můžete posuzovat konkrétní hodnotou, poměrem, škálou či metodou přičítání/odečítání. Definujete ideální stav a pokud požadované řešení nesplňuje uvedený parametr, přidělíte dle předem definované škály minusové body. Konkrétní příklady naleznete v prezentacích ZDE.Časová investice do přípravy výběrového řízení ušetří čas při realizaci. Praxe ukazuje, že díky využití předběžné tržní konzultace, dochází k přesnějšímu vyladění očekávání poskytovatele péče a formulaci zadávacích parametrů. V průběhu výběrového řízení je méně dotazů ze strany dodavatelů, protože ti měli možnost se při předběžné tržní konzultaci doptat. Udělejte si vlastní názor a vyzkoušejte předběžnou tržní konzultaci. Sledujte časovou náročnost věnovanou přípravě konzultace a porovnejte s přínosy, které Vám přinesla. Budeme rádi, když s námi budete své zkušenosti sdílet : info@iknz.cz137 views0 comments

Commenti


bottom of page