top of page
Search

Institut kvality nákupu ve zdravotnictví

Updated: Feb 3, 2021


Na základě řady seminářů, konferencí a diskusí vznikla odborná platforma INSTITUT KVALITY NÁKUPU VE ZDRAVOTNICTVÍ, která usiluje o nastartování a kultivaci nákupního dialogu o kvalitě mezi poskytovateli péče a dodavateli zdravotnických prostředků a technologií."Naším záměrem je částečně nabourávat zavedenou praxi, která je primárně orientována na nákup výrobků s parametrem nejnižší nabídkové ceny bez ohledu na kvalitu. Kvalitativní parametry se vyskytují v zadávací dokumentaci spíše vyjjímečně nebo v takové míře, která nemůže ovlivnit výsledek výběrového řízení. Výrobky jsou vnímány izolovaně bez širších souvislostí. Přitom příklady z praxe ukazují, že nekvalita s sebou přináší dodatečné náklady v podobě větší spotřeby materiálu, vyšších kapacitních nároků na ošetřující personál, dodatečných nákladů na reoperace, léčení infekcí či jiné přidružené a na první pohled skryté náklady."

Opíráme se o prověřenou metodu Value Based Procurement. Prvotní myšlenka vznikla v Americe a odtud se rošířila do mnoha odvětví po celém světě. Inspirovaly nás zkušenosti z evropského trhu, které jsme dále rozpracovávali s ohledem na lokální specifika.


Nabízíme platformu pro otevřený dialog mezi poskytovateli péče, dodavateli a plátci. Místo pro sdílení zkušeností, inspiraci a rozvoj. Místo, kde naleznete metodickou podoru pro případ, že se rozhodnete vydat na cestu zohledňování kvality ve výběrových řízeních. Připravujeme sérií on-line diskusních setkání, kde chceme myšlenku kvality nákupu dále rozvýjet směrem k praktické realizaci. Budeme rádi, když se přidáte.


Děkujeme za spolupráci Ministerstvu zdravotnictví ČR, oborové asociaci MedTech Europe, asociaci CzechMed a Svazu průmyslu a dopravy České Republiky.


22 views0 comments

コメント


bottom of page