top of page
Search

IKNZ vyzývá k dialogu mezi zadavateli veřejných zakázek a dodavateli

Updated: Mar 3, 2021

Institut kvality nákupu ve zdravotnictví (IKNZ) v souvislosti s novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), upozorňuje na povinnost veřejných zadavatelů k podpoře inovací, sociální a environmentální odpovědnosti. Vidíme v tomto směru velký potenciál nejen pro pacienta, ale pro všechny účastníky poskytování péče. Jako klíčový faktor úspěchu považujeme dialog mezi zadavateli a dodavateli v přípravné fázi zadávacího řízení. Jak uvádí odborník na veřejné zadávání Shaun McCarthy (OBE): „Udržitelnost nestojí víc, ale špatné zadávání ano.“Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), vstoupila v platnost 1. 1. 2021 a mimo jiné ukládá povinnost: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Co to znamená pro praxi? „Odpovědné veřejné zadávání je proces, při kterém zadavatel pořizuje dodávky, služby nebo stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost, ekonomiku a životní prostředí,“ upřesňuje Mgr. Tomáš Machurek, zakladatel Asociace pro veřejné zakázky.


Legislativní úprava může stimulovat k zajímavým inovacím. „Ve změně legislativy vidíme velký potenciál. Nicméně, tak jak jsme v minulosti již byli svědky, je třeba podstatu správně uchopit a implementovat. Nechceme, aby se úsilí zvrtlo do pouhé další administrativní zátěže. Jako klíčovou esenci úspěchu vidíme podporu tržního dialogu. Příkladem může být předběžná tržní konzultace nebo metoda meet the buyer, které podpoří vzájemné porozumění a nastartují cestu hledání praktických řešení. Není možné vymýšlet kritéria tzv. od stolu. Pro snadnější implementaci do praxe v oblasti zdravotnictví jsme uspořádali webinář, připravili doporučený postup a kontrolní list, které mohou sloužit jako inspirace. Vše je k dispozici na www.iknz.cz,“ upozorňuje PhDr. Petra Ulrichová, zástupce IKNZ.


Stanovisko expertní skupiny MMR. Faktický dopad nových zásad se koncentruje především do úvodní fáze zadávacího řízení. Povinnost dodržovat zásady podle § 6 odst. 4 jiné zákonné povinnosti doplňuje, nemůže tedy vést k pořizování plnění nebo postupům, které odporují principům 3E, nebo jsou jinak nepřiměřené a diskriminační. V rámci odůvodnění svého postupu by se zadavatel měl zabývat všemi třemi novými zásadami (… zda je aplikoval či nikoli), a to i přesto, že ne v každé veřejné zakázce musí být (vzhledem k její povaze a smyslu) promítnuty všechny nové zásady.


„I my vnímáme znalost trhu a komunikaci s dodavateli před zahájením zadávacího řízení jako klíčový aspekt úspěchu. Doručujeme využít metody meet the buyer (poznej svého zadavatele), předběžné tržní konzultace, publikovat informační brožury, komunikovat priority na internetových stránkách nebo uspořádat technické školení pro dodavatele. Vše pomůže k lepšímu pochopení a praktické implementaci,“ doporučuje Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., vedoucí oddělení veřejných zakázek MPSV a zástupce Institutu odpovědného veřejného zadávání.


24 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page