top of page
Search

HLEDÁNÍ DIALOGU – KOMUNIKACE POŽADAVKŮ MEZI ODDĚLENÍM NÁKUPU A KLINICKÝM PRACOVIŠTĚM – záznam webináře

Nedávný webinář se věnoval problematice "hledání společného dialogu" mezi oddělením nákupu a klinickým pracovištěm. Jak efektivně komunikovat požadavky na nákup zdravotnických prostředků, aby vyhovovaly klinické praxi, uspokojily požadavky pacientů a přinesly potřebný efekt zdravotnickému zařízení? Pozvání přijali Michaela Bervidová a Jan Kronďák – zástupci Centrálního nákupu Plzeňského kraje a Lucie Kramešová z FN Bulovka. Záznam webináře ZDE. Položili jsme si otázku: "Kolik stojí nekvalita?"
Kvalita pohledem organizace centrálního nákupu


Jak funguje centrální nákup pro zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji? "Pro zdravotnická zařízení fungujeme ve 3 režimech spolupráce – 1/ centrální veřejné zakázky, 2/ zakázky administrované pro nemocnice a další zdravotnická zařízení obvykle dotované z EU projektů a 3/ specifické velké veřejné zakázky, které si zdravotnická zařízení sama financují. Příkladem centrálních zakázek pro všechna naše zdravotnická zařízení zbylo zajištění zdravotnického materiálu během pandemie Covid–19. Konkrétně se jednalo o respirátory, roušky a rukavice. Běžně soutěžíme obvazový materiál, stříkačky, krevní vaky nebo inkontinenční pomůcky. Uzavíráme rámcové dohody téměř na všechny soutěžené komodity. Postupem času jsme si zjistili, že nám dodavatelé budou schopni garantovat lepší ceny na zakázky o větších objemech v situaci, kdy uzavřeme smlouvu na 3 – max. 12 měsíců. Chceme, aby to i pro dodavatele bylo pohodlné a nemuseli nám držet zasmluvněné ceny v situacích, kdy už cena není aktuální," uvedla Mgr. Bc. Michaela Bervidová, právník CNPK.

Sběr dat o požadavcích zdravotnických organizací v případě centrálních zakázek probíhá formou doptávání. CNPK následně navrhne technickou specifikaci, kterou si nechá připomínkovat. V Plzeňském kraji je 6 nemocnic, pro které CNPK zajišťuje centrální zakázky. Data se sbírají na úrovni organizace, která všechna zařízení zaštiťuje. Příklady zajištění kvality: 1/ minimální technické požadavky, 2/ vzorkování a testování, 3/ hodnocení – měřitelné kvalitativní parametry (expirace, senzitivita, specificita). Osvědčilo se hodnocení záruční doby a zajištění bezpečnostních kontrol i po vypršení záruky. "Zajišťujeme vzorkování, protože je pro nás názor odborníků, kteří se zdravotnickým materiálem denně pracují, důležitý. Je na nich, aby posoudili, zda je materiál dostatečně kvalitní. I po skončení veřejné zakázky se snažíme o vyhodnocení. Pokud materiál vyhovuje, předpokládáme, že byla technická specifikace nastavena dobře. Pokud materiál nevyhovuje, dojde k přesoutěžení.


Kvalita pohledem klinického pracovníka


Široký výběr zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky představují nesmírně pestrou kategorii a není v silách ani klinických pracovníků mít přehled o všech existujících řešeních. Z pohledu klinických pracovníků by bylo užitečné uspořádat předběžnou tržní konzultaci, kde by bylo možné se doptat na řadu parametrů a funkcionalit. Velmi užitečné se ukazuje získání vzorků v dostatečném předstihu pro vyzkoušení a nastavení optimálního kvalitativního a funkčního standardu.


Hledání zlaté střední cesty mezi kvalitou a cenou. S finančními prostředky se musí nakládat šetrně, ale je potřeba vidět věci v souvislostech, tzn. sledovat nejen jednotkovou cenu, ale především vidět celkové náklady, které jsou s použitím daného zdravotnického prostředku spojeny. Finanční úspora na vstupu bez ohledu na kvalitu může v praxi znamenat významné dodatečné náklady jak na dodatečný materiál, tak na čas ošetřujícího personálu.


Kolik stojí nekvalita? "Nekvalitní materiál nám komplikuje péči. Prostředek, který nelepí, praská či vyžaduje častější výměnu, představuje dodatečné náklady. Nesmíme zapomínat, že nekvalitní výrobek může pacienta přímo ohrozit na životě. V konečném důsledku se levný, ale nekvalitní materiál může značně prodražit. Důležité je posilovat komunikaci mezi nákupním oddělením a klinickými pracovníky, kteří s daným zdravotnickým prostředkem pracují. Příklad z praxe – náklady na výměnu nekvalitní hadičky. Je důležité si spočítat skutečné náklady, které s sebou nekvalitní materiál přinese – náklady na nový materiál, dodatečné náklady na ložní prádlo, práce sanitáře a sestry, rukavice, čtverečky, desinfekce, lepení. Počáteční jednotková úspora 3 Kč/ks generovala dodatečné náklady bez započítání práce sestry a sanitáře ve výši 49 Kč/ks. Je potřeba vidět věci v souvislostech," zdůraznila Mgr. Lucie Kramešová, vrchní sestra FN Bulovka.

Při přípravě veřejné zakázky je důležité formulovat potřeby oddělení, funkční podstatu výrobku, a pomoci definovat hodnoticí kritéria na posouzení požadované kvality. Role klinických pracovníků je významná i při realizaci předběžné tržní konzultace, kde mohou klást dotazy ohledně funkčních parametrů požadovaného řešení. Nezastupitelná je podpora klinických pracovníků i v závěrečné fázi hodnocení, kde se ukáže, zda dané řešení je pro praxi vyhovující. Zda nakoupený výrobek splnil očekávání a splňuje požadavky klinické praxe. Podívejte se i na další příklady z praxe.Můžete si poslechnout celý záznam webináře a nechat se inspirovat příklady z praxe. Součástí jsou i prezentace jednotlivých řečníků.


V případě Vašich dotazů se na nás můžete obrátit: info@iknz.cz
62 views0 comments

Comments


bottom of page