top of page
Search

Evropský tlak na snižování nákladů na poskytování péče v krátkém horizontu má jen dva scénáře řešení


Institut IKNZ uspořádal webinář #Hodnotově orientovaný nákup zdravotnických prostředků. Evropské systémy jsou pod velkým tlakem, aby v krátkém čase zredukovaly náklady. Hodnotově orientovaný přístup může přinést odpověď. Pozvání na webinář opět přijal Hans Bax, který se věnuje veřejným zakázkám ve zdravotnictví již více než 25 let. Sdílel s námi praktické zkušenosti s aplikací hodnotově orientovaného nákupu VBP (Value Based Procurement) v evropských zemích. Jak říká: "Value Based Procurement je revoluce v myšlení, ale evoluce v procesu". Metodě Value Based Procurement se nejlépe daří tam, kde jsou všichni interní účastníci výběrového řízení otevřeni řešit problémy klinické praxe. Záznam webináře a prezentace ZDE.


Evropský tlak na snižování nákladů v krátkém horizontu má jen dva scénáře:

1/ Znovu vyjednat podmínky na nákup materiálu s cílem ušetřit cenu. Setrvalý tlak na cenu však zapříčiní u dodavatelů jen to, že dojde ke kompromisu v kvalitě, a tím se zvýší tlak na poskytovatele zdravotních služeb co do výsledků péče. Nikdo z hráčů nezíská, jen se bude násobit tlak.

2/ Zaměříme se na skutečné výstupy ve zdravotnictví. Pokud budeme hledat problémy klinické praxe a usilovat o možnosti řešení, můžeme zlepšit způsob poskytované péče. Hledání hodnotových parametrů orientovaných na výsledky poskytované péče umožní lépe nasměrovat a definovat požadavky na výběrová řízení. Je prokázáno na řadě příkladů, že hodnotově orientovaný přístup nákupu (VBP) má pozitivní měřitelné dopady na snížení nákladů péče, úsporu času ošetřujícího personálu, zvýšení spokojenosti pacientů i na zlepšení výsledků poskytované péče.
Klíčem je přesunutí pozornosti na výsledky poskytované péče

Poskytovatelé péče nemusí čekat na legislativní opatření vlády, ale mohou začít hned. Klíčem k úspěchu je definovat kritéria výsledků péče. Podle čeho poznám, že poskytovaná služba je úspěšná či kvalitní? Odpovědi na tyto otázky je nutné hledat ještě před vypsáním tendru. Ve chvíli, kdy víte, jaké parametry chcete zlepšit, je klíčové oslovit dodavatele a zjistit, zda mají na Vaše požadavky řešení. Dodavatelé v rámci tendru budou muset prokázat, do jaké míry dokáží ovlivnit Vaše cíle neboli hodnotové parametry. Někdy přijdou s tradičním řešením, ale jindy zjistíte, že přijdou s unikátním řešením, které Vám v konečném důsledku ušetří čas i peníze. Mějme na paměti, že nový přístup je náročný i pro dodavatele. Je potřeba investovat dostatek času v přípravné fázi tendru a ujistit se, že dostatečný okruh dodavatelů chápe Vaše požadavky. Samotný tendr se odehrává v řádech dní a nebylo by přínosné, pokud by vlivem nepochopení, došlo k vyřazení účastníků.


Evropská komise podporuje nákup pomocí přístupu Value Based Procurement. Na nedávném setkání panelu o zakázkách ve zdravotnictví bylo usneseno, že zakázky vedle cenového kritéria a dostupnosti, musí obsahovat i parametry, které obsahují výsledky péče. Nákup je pro ekonomiku nemocnic klíčovou výzvou. Kritéria výsledku péče je nutné uplatňovat nejen na konkrétní výrobky, ale i na celou cestu pacienta systémem.


Měřitelné výsledky se dostaví hned s prvním realizovaným projektem. V začátcích je lepší jednodušší projekt. S postupující praxí a zkušeností může tým realizovat větší a náročnější zakázky. I zdánlivě jednoduchý zdravotnický prostředek má významný dopad na výsledek, kvalitu a cenu péče. Má potenciál přinést větší spokojenost pacientům i ošetřujícímu personálu.


Příklady VBP přístupu v Evropě

– Katalánsko (kloubní náhrady), Holandsko (role zdravotní pojišťovny pro VBP přístup), Velká Británie (NHS Oxford, NHS Wales)
Záznam webináře ZDE.59 views0 comments

Commenti


bottom of page