top of page
Search

CO PŘINESE NOVELA ZZVZ? – záznam webináře

Updated: May 29, 2023

Dnešní webinář se věnoval aktuálnímu tématu připravované novely ZZVZ. Jaké změny bude mít pro praxi veřejných zakázek? Jak se změny projeví z pohledu zadavatelů a dodavatelů? Pozvání přijal právník Jan Zahálka, odborník na české zdravotnictví a praxi veřejného zadávání. Záznam webináře ZDE. Připravované změny více reflektují ekonomickou situaci a přibližují zákon praxi. Projednávaná novela je v pořadí již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci komplexní. Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu.

Co přinese komplexní novela ZZVZ?


První změna se týká změny limitů VZMR. Navrhuje se zvýšení limitů VZMR z 2 mil. Kč na 3 mil. Kč u dodávek a služeb, z 6 mil. Kč na 9 mil. Kč u staveb. Zvýšení limitů více reflektuje aktuální ekonomickou situaci na trhu.


Odpovědné zadávání bude odlehčeno. Změna §6 se věnuje Zásadě sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Dochází ke změně formulace doporučení – "tam, kde je to možné" je nahrazeno "tam, kde je to vhodné." Zadavatelé nebudou tlačení za každou cenu uplatňovat sociální a environmentální kritéria. Konec nekonečných nahodilých nákupů. Změna § 19 znamená, že končí „výjimka ze sčítání“ pro tzv. nahodilé nákupy v nadlimitu. Šlo o „českou specialitu“ naprosto v rozporu se Směrnicí. ČR byla opakovaně upozorňována, že takto nelze konat. Hodnota je proměnlivá, pořizuje se opakovaně podle aktuálních potřeb a předpokládaná hodnota nedosahuje (nad)limitu. V minulosti byla tato výjimka hojně využívána na nákup léčiv. Nově nebude možné.

Jistota odjištěna. Takto definoval Jan Zahálka změnu v § 41 a §48. Končí automatická povinnost vkládat „originál“ bankovní záruky/pojištění záruky. Posuzování je mírnější. Záruka musí být sjednána. Pokud není dodavatelem poskytnuta, posuzuje se jako opomenutí doložení.

Hezky česky. Změna § 45 představuje zmírnění povinnosti pro překlad dokumentů do češtiny. Jedná se zejména o katalogy, prospekty či prohlášení o shodě. Dnes bylo při snaze 100 % dodržet zákon nutno předem uvést, že zadavatel akceptuje cizojazyčné popisky u primárně obrazového materiálů. Nově bude možné výše jmenované dokumenty akceptovat v anglickém jazyce.


Lhůty na podání nabídek. Dle § 57 a § 59 se mění lhůty pro nadlimitní OŘ a UŘ, kde je nově třeba prodloužit o 5 dnů v případě, že jsou vyžadovány ve lhůtě i vzorky pro testování.


Otevíráme a hodnotíme. § 109 přináší změnu, která definuje, že na základě žádosti do 5 pracovních dnů nebo z vlastní vůle zadavatel odešle/uveřejní údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení (bez identifikace).


Předsmluvní uvolnění. Dle § 122 není třeba dožadovat originály, které si lze zajistit vlastními silami zadavatele nebo j možnost vyžádat si potvrzení, že se kvalifikace nezměnila. Dle § 123 se uvádí návaznost na získání dokumentů, které lze zaslat později.


Jaké jsou další změny, které přináší novela ZZVZ?

Můžete si poslechnout celý záznam webináře nebo si přečíst prezentaci ZDE.


V případě Vašich dotazů se na nás můžete obrátit: info@iknz.cz

25 views

Comments


bottom of page